Zero waste #7 – Třiďte správně – umožněte recyklaci

5. Princip: Recycle –  Maximalizujme využití surovin

  • Třiď poctivě
  • Třiď správně

Je tu další článek a dostáváme se na samý spodek pyramidy principů zero waste. V případě, že něco již nejde znovu použít, darovat či použít jinak, nezbývá, než se toho zbavit. I to se však dá udělat lépe nebo hůře. 

Dalo by se říct, že recyklace vznikla již v pravěku. Podle tohoto článku již v době bronzové lidé poškozené kovové předměty tavili a vyráběli z nich věci nové. V antice potom existují důkazy o recyklaci skla. 

Český systém třídění odpadu do barevných kontejnerů, jak ho známe dnes, vznikl v roce 1997 se založením společnosti EKO-KOM. K základnímu triu papír – plast – sklo, v poměrně nedávné době přibyly také kontejnery na kovové obaly a nápojové kartony. 

Pokud se rozhlédnu mezi svými známými a přáteli, drtivá většina z nich třídí. V celé ČR podle dat z roku 2019 třídí odpad 73% lidí. To je velmi slušný výsledek, ovšem často se setkávám s různými mýty a domněnkami, které mezi lidmi panují. Dvě asi nejčastější se zde pokusím uvést na pravou míru. 

  1. Třídění nerovná se recyklace. Ne vše, co vyhodíme do nádoby na tříděný odpad, se skutečně zrecykluje. Např. u plastů je to pouze necelá polovina. Má to různé důvody – od špatného vytřídění (daná věc není z plastu nebo jde o např. mastný plast), daný plast je nerecyklovatelný (např. kompozity z různých druhů plastů, tzv. bioplasty atd.) až po největší problém – že se zpracování některých plastů zkrátka vůbec nevyplatí.  
  2. Směsný odpad nikdo nedotřiďuje. Co je v “černé popelnici”, míří zpravidla na skládku nebo do spalovny. V některých státech však směsný odpad dotřiďují a i u nás o této možnosti mluví především společnost EKO-KOM v rámci možností jak zvýšit míru třídění a recyklace.

Co se týče nejčastějších omylů v třídění samotném, na ty velmi časté upozorňuje např. tento článek. S čím se setkáváme běžně, jsou např. zrcadla u nádoby na sklo (nepatří tam, neboť na skle je reflexní vrstva, patří do směsného odpadu) nebo “papírové kelímky” od nápojů v popelnici na papír (nepatří tam, protože jsou potažené plastovou fólií).

 

Co praktikuji já osobně? 

Samozřejmě třídím odpad, a vedu k tomu i své děti. Snažím se třídit nejen doma, ale i na cestách. O třídění odpadu dělám programy pro děti ve školkách v rámci projektu “Slovácko třídí”. A je někdy překvapivé, kolik toho i malé děti již vědí. Setkal jsem se dokonce s tím, že děti věděly více než jejich rodiče – jedna dívenka se mi třeba na programu pochlubila tím, že ona třídit umí a “naučila maminku”, že barevné sklo nepatří mezi bílé. 

Recyklaci samotné se budu na blogu věnovat v chystané sérii článků. 

Zdroje: 

https://retailnews.cz/2016/04/04/cesko-ma-jeden-z-nejlepsich-systemu-trideni-v-evrope/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/trideni-plastu-neni-recyklace-novy-vyrobek-vznikne-jen-z-pol/r~6cff72f4046011e9a0680cc47ab5f122/
http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/cr-resi-jak-splnit-eu-cile-k-recyklaci-zda-vetsim-tridenim-nebo-zalohami-na-pet.html
https://www.komunalniekologie.cz/info/nejcastejsi-omyly-pri-trideni-odpadu

 

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281