plány

Moje vize

V rámci mezilidských vztahů je pro mně nejdůležitější rodina. Staráme se s manželkou o dvě děti Štěpánka a Stellinku, které nám dělají velkou radost a mají 100% naši péči. Proto za nejdůležitější cíl považuji spokojenou rodinu.

V rámci svého pracovního uplatnění jsem spokojen. Má práce mi vždy byla také koníčkem a ani teď tomu není jinak. Za velmi důležitou pokládám snahu neustále se vyvíjet a prohlubovat své pracovní znalosti a schopnosti. Povoláním jsem webdesigner a grafik i v těchto oblastech je neustále potřeba se někam posouvat. V blízké budoucnosti je tedy mým cílem začít při práci studovat. Kombinovanou formou studia bych rád získal akademicky titul (nejlépe Bc.) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Když jsem se po střední škole rozhodoval, kde pokračovat ve studiu, zvolil jsem i kvůli práci v rodinné firmě vyšší odbornou školu. Tento typ vzdělávání byl v té době úplně na začátku a existoval příslib, že titul DiS., který se zde získá, bude v budoucnu brán jako akademický.  Mrzí mě, že nakonec nebyl takto uznán. Proto za nejdůležitější cíl považuji rozvíjení pracovních znalostí a schopností a získání akademického titulu. Dálkově jsem dostudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně - FMK Marketingové komunikace - (státnice jsem zvládl 5/2019 a získal jsem titul Bc.). V únoru roku 2022 jsem založil svoji první společnost FOOE s.r.o. a moji vizí je, z ní udělat stabilní firmu, působící v oblasti webdesignu a reklamních předmětů a to nejen na Slovácku.

Každý má svoji vizi a nějaký cíl

V rámci své veřejné angažovanosti v našem krásném městě Uherském Hradišti jsem se utvrdil v přesvědčení, že jako řadový občan nemůžu prosadit vylepšení nebo naopak upozornit na nešvary ve městě takovou formou, aby byl můj hlas slyšet. Proto jsem vstoupil do komunální politiky a to za hnutí Zdravé Hradiště. Bohužel po neshodách s předsedou hnutí ZH, jsem stejně jako další tři členové odstoupil. Působil jsem jako nezařazený politik (BEZZP). Před rokem 2017 jsem stál u zrodu Pirátské buňky v Uherském Hradišti a od září roku 2019 jsem se stal řádným členem Pirátů.

Mým zájmem je prosazování kvalitních projektů a naslouchání názorům spoluobčanů, které bych mohl dále přednášet skrze sněmovnu i na radnici. Narodil jsem se v Uh. Hradišti, bydlím v Uh. Hradišti a chci budovat dál kvalitu města. Zajímám se o hlavně o problematiku životního prostředí, veřejného prostranství a rovnoměrného rozdělování financí. Proto za nejdůležitější cíl považuji spokojené spoluobčany, kvalitní služby a zázemí ve městě a všech místních čtvrtích.

Mám v hlavě mnoho projektů, které bych chtěl realizovat. V budoucnu bych chtěl mít dva až tři projekty, které mě budou brát čas a budu se jim po politice věnovat. Chtěl bych mít někdy výstavu svých fotografií a kreseb :) Dodělat věci na chalupě a jednoduše žít.

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281

ODBĚR NEWSLETTERU

Budu rád, když se připojíte do mého emailing listu. Budete ode mne dostávat nejnovější zprávy z blogu krásně a přehledně přímo do emalu. Děkuji za odběr!

František Elfmark

Úspěšně zapsáno. Děkuji moc!