Zákon o online platformách pro ubytování se stavebního práva nedotkne, za to posílí vymahatelnost práva a pomůže sousedům

Praha, 16. srpna 2022 – Konec obtěžování rezidentů a jasná, férová a vymahatelná pravidla pro sdílené ubytování. To má za cíl návrh zákona o online platformách v ubytování, který připravil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj. Stále se jedná o pracovní verzí, která se vyvíjí na základě připomínek, které předkladatelé obdrželi po kulatém stolu v Poslanecké sněmovně.

Připomínky k návrhu vznesly v otevřeném dopise též spolky Arnika – Centrum pro podporu občanů, z. s. a Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s. Hlavní obavou signatářů je, že by návrh mohl legalizovat ubytování v domech z hlediska stavebního práva. Tedy, že by byly legalizovány případy, kdy někdo porušuje stavební zákon a dělá si z bytového domu hotel, aniž by ho měl k tomuto účelu zkolaudovaný. Tyto obavy podle Michálka nejsou na místě. Návrh totiž do stavebního práva vůbec nezasahuje a právní úprava stavebního práva tak zůstává nedotčená.

„Obava z legalizace bytů pro ubytování, jak ji popisují autoři dopisu, není opodstatněná. Mohu jako právník potvrdit, že námi připravovaný zákon vůbec nemění stavební zákon. To mi potvrdili i dlouholetí legislativci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Obava spolků vznikla patrně z nově zavedeného označení pro místa ubytování nabízená na platformách, která ale potřebujeme evidovat bez ohledu na to, zda jsou zkolaudována, aby měly úřady pořádek v datech a dokázaly povinnosti řádně kontrolovat,” uvedl Michálek.

„Nadále platí metodika Ministerstva pro místní rozvoj a ustanovení stavebního zákona, že byt má být užíván k účelu, k němuž byl zkolaudován. Se zástupci ministerstva jsme zástupce spolků pozvali na společné jednání, abychom si tyto části vyjasnili. Náš návrh naopak dává obcím i státu přehled o nabízeném ubytování a možnost kontroly plnění všech zákonných povinností na straně ubytovatelů. To obnáší např. kolaudaci dle stavebního zákona nebo oznámení provozovny dle živnostenského zákona,” vysvětlil Jakub Michálek.

„Pravda je, že stavební úřady dosud na kontrolních prohlídkách nedostatečně kontrolovaly to, zda je stavba využívaná podle kolaudačních podmínek. A to i kvůli nejednotnému výkladu judikatury soudu. Jsem rád, že k tomu nyní ministerstvo vydalo metodiku, která výklad konečně sjednotí,” doplnil Michálek. Metodika vznikla se zapojením veřejného ochránce práv a radní Hany Marvanové.

„Praha, které se problém se sdíleným ubytováním nejvíce týká, je hlavně domovem pro více než milion lidí, není to Disneyland. Musíme skutečně chránit obyvatele, kterým v domě dělají turisté divoké opilecké večírky. Náš návrh ale pomůže také poctivým pronajímatelům, protože zavede konečně jasná a férová pravidla pro všechny. Je to první návrh, který přináší pro online služby nabízející ubytování a pro ochranu sousedů jasná a vymahatelná pravidla,” uzavřel předseda poslaneckého klubu, který první návrhy na regulaci Airbnb a podobných služeb předložil již v roce 2018.

Návrh vznikl po konzultacích se zástupci koaličních stran, dotčenými obyvateli z Prahy 1, živnostenským odborem Prahy 1, komisí pro ubytování Rady hl. m. Prahy, dotčenými ministerstvy, s řadou dalších aktérů a také po zpracování hodnocení dopadu regulace vládním analytickým útvarem.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281