Zahájili jsme ve Zlínském kraji kampaň pro lepší budoucnost

V úterý 25.6.2024 jsme oficiálně zahájili kampaň do krajských voleb s heslem “PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST”. Kandidátka na hejtmanku je kamarádka Hana Ančincová. Spolu s dalšími klíčovými kandidáty jsme představili hlavní programové priority a cíle, které mají za cíl řešit současné vážné problémy Zlínského kraje. Já jsem na kandidátce jako jediný kandidát v čele za Slovácko na pozici číslo pět.

Závažné problémy vyžadují okamžitá řešení

„Zlínský kraj a celá republika čelí vážným problémům. Náš kraj bude do roku 2030 nejstarším v ČR, mladí lidé zde nemají příležitosti a odcházejí za lepším jinam. Domovům pro seniory chybí lůžka a problémy s bydlením snad ani nemusím zmiňovat. Takže ne. Nebudu tady malovat růžovou budoucnost – jsme na tom špatně a přesně to jsme přišli zvrátit,“ uvedla při zahájení kandidátka na hejtmanku Hana Ančincová.

Pražské platy ve Zlínském kraji přesvědčí mladé, aby neodcházeli jinam

„Investujeme miliardy do modernizace vzdělávání v Baťově Univerzitě, spolupracujeme s místními firmami a podporujeme inovace, aby mladí lidé viděli svůj budoucí domov právě zde, ve Zlínském kraji. Díky těmto investicím vzniknou pracovní pozice s vysokou přidanou hodnotou a platy srovnatelné s Prahou,“ shrnuje jednička pirátské kandidátky Hana Ančincová i k nové masivní investici ONSEMI v Rožnově pod Radhoštěm a dodává k plánům s podporou v bydlení: „Naším hlavním cílem je nyní zajistit dostupné bydlení pro všechny. Rozšíříme nabídku kvalitního a cenově dostupného bydlení, podpoříme obecní výstavbu sociálního, komunitního a seniorského bydlení. Začínáme vytvářet fond na podporu obecního bydlení, aby nikdo nebyl na vedlejší koleji.“

Priority Pirátů pro Zlínský kraj

Piráti představili pět hlavních programových priority:

Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby

 • Zajistit dostatek zdravotní péče v dojezdové vzdálenosti.
 • Transparentnost hospodaření nemocnic a péče o důstojné stáří občanů.
 • Navyšovat počet lůžek v domovech pro seniory a i nadále zvyšovat podporu terénních služeb.

Dostupné bydlení pro všechny

 • Rozšíření nabídky kvalitního a cenově dostupného bydlení.
 • Podpora obecní výstavby sociálního, komunitního a seniorského bydlení.

Kraj plný příležitostí

 • Podpora růstu a rozvoje lokálního hospodářství.
 • Investice do vzdělávání a spolupráce s místními firmami a univerzitami.
 • Vytváření kvalitních pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.

Moderní a propojená infrastruktura

 • Modernizace a zlepšení dopravní infrastruktury, včetně silnic, mostů a cyklostezek.
 • Zavedení moderní veřejné dopravy s možností bezkontaktní platby.
 • Podpora udržitelných a adaptačních řešení v oblasti životního prostředí

Digitalizace a transparentní úřady

 • Zjednodušení byrokracie a zpřístupnění úřadů občanům prostřednictvím online služeb.
 • Transparentní účty, faktury a všechny informace veřejně k dispozici.

„Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, University of Chicago a dalšími vzdělávacími institucemi je pro nás zásadní. Naše investice do vzdělávání jsou klíčové pro transformaci Zlínského kraje na dynamické a prosperující centrum. Díky tomu dokážeme přilákat nové investory a vytvořit pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Součástí plánu je rozvoj nových zón, jako jsou Zóna Malenovice a Březnická, což přinese mladým lidem příležitosti a důvod zůstat ve Zlínském kraji,” dodává k prioritám pro lepší budoucnost jednička kandidátky.

Cílem Pirátů je dosáhnout moderního a udržitelného Zlínského kraje, který se bude starat o své občany a jejich zájmy. „Piráti se narozdíl od minulého vedení kraje, zaměřují na reálné potřeby našich občanů. Na vytvoření kvalitních pracovních míst a příležitostí, aby tady lidi vůbec chtěli žít. Chceme, aby Zlínský kraj byl místem, kde se žije dobře, kde se lidé cítí bezpečně a mají k dispozici kvalitní služby. Naše práce má jasný cíl: lepší budoucnost pro všechny obyvatele Zlínského kraje.“ uzavřela Hana Ančincová.

Celou naši kandidátku najdete ZDE. Celý plán pro Zlínský kraj najdete ZDE.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281