Vláda schválila další digitální projekt – Registr zastupování

Vláda schválila 11. října 2023 další projekt z dílny Digitální a informační agentury, který předložil místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. Je jím Registr zastupování. Hlavním přínosem projektu pro občany bude velké zvýšení komfortu při jednání s úřady v situacích, kdy budou sami někoho zastupovat, nebo když někomu udělí plnou moc, aby zastupoval je.

Registr zastupování je jedním z významných projektů české digitalizace pro rok 2024. Doposud bylo při zastupování v úředních jednáních potřeba vždy fyzicky předložit plnou moc (v některých případech i úředně ověřenou), která doložila právo jednat za někoho jiného. To se nyní změní.

Registr zastupování vytvoří podmínky pro to, aby občané při kontaktu se státní správou mohli při zastupování jiných osob či firem využívat digitální plné moci. Fungovat bude jako centrální databáze, kde budou tyto digitální mandáty uloženy a ve které si všechny úřady budou ověřovat jejich platnost,” vysvětluje ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

Takže když například za podnikatele podává daňové přiznání každý rok stejný účetní, už nebude potřeba znovu a znovu vytvářet plnou moc v tištěné podobě a předkládat ji úřadům. Bude vytvořena digitálně a až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti bude uložena v Registru zastupování. Pro úřady tak bude kdykoli k dispozici. V Registru navíc budou i předpřipravené formuláře plných mocí pro různé účely. Vytvoření plné moci přes formulář, její podepsání či naopak odvolání tak bude podobně snadné, jako když se například zadává příkaz v mobilním bankovnictví. K potvrzení bude stačit mít identitu občana.

Občanům se díky Registru zastupování velmi usnadní jednání s úřady. Do připravených formulářů jen vyplní své jméno, jméno zastupovaného, nebo naopak toho, kdo je zastupuje, a o jakou záležitost se jedná a identitou občana potvrdí svou vůli. Odpadnou problémy s formulací plných mocí i s jejich ověřováním. Úřadům se vyřizování agendy zrychlí a zpřehlední, například v případech zřetězení zastupování, kdy někdo udělí plnou moc firmě a ta dále pověří svého zaměstnance,” říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Prvním úřadem, který se na Registr zastupování napojí, bude Ministerstvo dopravy, které má o něj velký zájem. Portál dopravy tak Registr zastupování začne využívat prakticky hned, jak to bude technicky možné. Další úřady se budou připojovat postupně,” dodává ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

Podobně jako u eDokladů i v tomto případě platí, že bude možné nadále využívat plné moci v tištěné formě. Také použití předpřipravených formulářů nebude povinné. Vytvořit a uložit digitální plnou moc budou občané moci i bez jejich použití.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281