Už žádné utajování platů a odměn vysokých státních úředníků. Piráti prosadili transparentnější přístup občanů na informace

Praha, 15. června 2022 – Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila významné zlepšení práva občanů na informace, o které se Piráti jako protikorupční liberální strana zasadili. Občané budou mít nově možnost ověřit si u všech veřejných funkcionářů, poradců a členů vedení státem vlastněných firem, jaké mají platy a odměny. Poskytovat informace bude muset nově také skupina ČEZ.

Občané budou mít nově možnost ověřit si u všech veřejných funkcionářů, poradců a členů vedení státem vlastněných firem, jaké mají platy a odměny. Namísto současných zdlouhavých soudních sporů se budou informace o osobách, na které se vztahuje zákon o střetu zájmů, poskytovat automaticky.

„Všichni si vybavujeme kauzy, kdy byly extrémní odměny za málo práce, nebo kdy je naopak důležitá práce podhodnocena. Proto prosazujeme princip řádného hospodáře. Řádný hospodář s penězi daňových poplatníků nakládá zodpovědně a občanům skládá účty,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Poskytovat informace bude muset nově i skupina ČEZ. Ta vzhledem k situaci na trhu s energiemi tento rok utržila rekordní zisky.

„Chceme zprůhlednit ČEZ a ukončit éru utajování platů vysokých úředníků. Do finančních toků, právních služeb a sponzoringu v ČEZ dosud nikdo neviděl, ačkoliv tam drží většinu stát a o firmě se často hovoří v souvislosti s politikou, aktuálně hlavně v souvislosti s drahými energiemi a mimořádnými zisky. Dosud ČEZ zveřejňuje pouze smlouvy v registru smluv. Do budoucna bude poskytovat už i další informace nad rámec běžného obchodního styku, které podnik nemohou poškodit vůči konkurenci,” řekl Michálek s tím, že firma tak nebude ohrožena ve svém podnikání, ale současně se dostanou klíčové záležitosti jako sponzoring pod veřejnou kontrolu.

Součástí novely je také efektivnější vymahatelnost práva na informace při použití tzv. informačního příkazu: „Skončí tak možnost úřadů přehazovat si žádost o informace jako horký brambor. Pokud bude chtít úřad informace utajit, musí všechny důvody uvést rovnou,” dodal Michálek.

Zákon také zavádí ochranu informací o kritické infrastruktuře státu, více chrání rovnost účastníků soudního řízení a stanoví opatření proti zneužívání práva, které již dovodily soudy, ale s jasnými procesními pojistkami. O návrhu nyní bude jednat Ústavně právní výbor jako garanční výbor, a také Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Lhůtu sněmovna zkrátila na 15 dnů.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281