Uherské Hradiště vydá novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Na 7. zastupitelstvu města Uherské Hradiště jsme podpořili aktualizaci této závazné vyhlášky. Určitě to je krok dobrým a potřebným směrem. Do obecního sytému odpadového hospodářství se v Uherském Hradišti nově zapojí některé právní subjekty, které dosud nakládání s odpady řešily samostatně.

Právnické osoby zřízené městem včetně školských zařízení nebo školská zařízení zřízená Zlínským krajem budou zapojena do obecního systému odpadového hospodářství na základě smlouvy s městem. Vlastníkem a původcem těchto odpadů se  stane město Uherské Hradiště, což znamená, že odpady bude mít ve své evidenci a může tak za ně požadovat odměnu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Zároveň množství vytříděného odpadu může přispět ke zvýšení procenta vytříděnosti komunálních odpadů, která by měla v roce 2025 dosáhnout 60 %.

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství definuje oddělené soustřeďování komunálního odpadu, zabývá se sběrem a svozem odpadu, soustřeďováním komunálního odpadu, zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností či nakládáním se stavebním a demoličním odpadem.

Město Uherské Hradiště patří v třídění odpadu dlouhodobě k mimořádně úspěšným městům, od roku 2017 se již sedmkrát stalo krajským vítězem soutěže O keramickou popelnici.  Za rok 2021 mělo město dokonce nejlepší systém sběru a třídění odpadů v celé České republice a stalo se vítězem soutěže O křišťálovou popelnici.

V roce 2022 vytřídilo město Uherské Hradiště 43 % odpadu z celkového množství 14 tisíc tun odpadu vyprodukovaného na území města.

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/mesto-uherske-hradiste-vyda-novou-obecne-zavaznou-vyhlasku-o

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281