Report z 8. zastupitelstva: Nasloucháme hlasu občanů a otevíráme dveře pro změny v parkování

Na pondělním 8. zasedání zastupitelstva jsme projednali celkově 14 bodů. Vedení města jsme také položili několik tvrdých otázek a připomínek týkajících se rozpočtu na rok 2024, investic, mimořádných dotací či parkování u stadionu.

Rozpočet města musí být transparentní a férový!

Hlavní téma zastupitelstva se týkalo rozpočtu města. Jakub Grós a František Elfmark zde zdůraznili důležitost transparentního a efektivního využití finančních prostředků s ohledem na potřeby občanů a rozvoj města. 

Dlouhodobě bojujeme za transparentnost, podporu místních obyvatel například ve formě spolků a zejména za participativní rozpočet. Vzhledem ke změně struktury výběru daní místní komise, které zastupují názory občanů, dostanou o něco méně finančních prostředků.

Z pohledu střednědobých a dlouhodobých investic neproběhla diskuze, kterou nám pan starosta přislíbil. A víme proč! Protože slyšet názor od občanů by se nemuselo vedení města líbit. Věříme, že diskuze o klíčových investicích v řádech milionů a desítek milionů musí probíhat širší diskuze bez ohledu na “politický dres”.

A tak jsme nemohli podpořit rozpočet jako celek, jelikož jsme se zavázali sledovat efektivní využití finančních prostředků a hledat inovativní přístupy ke zvýšení rozvoje města.

Parkování: Hledání řešení pro nedostatek parkovacích míst

Problém nedostatku parkovacích míst v centru města a zřízení zóny v okolí stadionu se stal závažným tématem, které znepokojuje mnoho občanů. Ti nás poprosili, zda-li bychom v jejich jménu nemohli přednést, co je pálí nejvíce.

Komentovali jsme problém týkající se nerovně kontrolovaných zaplacených parkovacích poplatků a parkování na místech, kde auta ničí například chodníky, patníky či trávníky. Zároveň jsme navrhli zřízení parkoviště K+R v blízkosti školky Pod Svahy. Dohlédneme na závazek městského zastupitelstva revidovat tyto poplatky a zóny a přizpůsobit je potřebám občanů.

Nová MHD: Už jen krůček k modernímu řešení

To, že Hradiště má systém MHD z minulého tisíciletí víme již dlouhou dobu. Plně podporujeme jeho modernizaci i použití ekologicky přívětivějších autobusů, stejně jako integraci do systému Zlínského kraje.

Postupnými kroky se dostáváme ke kýženému řešení. Avšak výběr nového provozovatele MHD se nečekaně protahuje, i když tentokrát není chyba na straně města. Dotázali jsme se na aktuální stav, bylo nám odpovězeno a věříme, že se situace v příštím roce vyřeší. Dohlédneme na to, aby bylo s MHD vše v pořádku!

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281