Report z 6. zastupitelstva města Uherského Hradiště

report_6zm

4. 9. 2023 proběhlo již šesté zastupitelstvo města Uherské Hradiště. Piráti byli u toho. Na pořadu bylo celkem 20 bodů. Ty nejdůležitější rozebereme podrobněji v dnešním reportu. A věříme, že vás některé bohužel zvednou ze židle. Ale mimo jiné jsme také podpořili financování řady smysluplných projektů.

Poplatek za odpad se zvýší o 100% na 1000 korun

Problematiku poplatku za odpady můžeme rozdělit na dvě roviny. Jeden z hlavních problémů je to, že se dlouhodobě nedaří poplatek vybírat od lidí, kteří odpad na území města produkují, ale zároveň nemají přihlášené trvalé bydliště. Vedení města se tím zabývá již přes 10 let, ale stále nenašlo žádné funkční řešení. Kvůli tomu město každým rokem přichází o finance do rozpočtu města. Druhou rovinou je výše samotného poplatku. Poplatek za odpady nebyl změněn v Uh. Hradišti 10 let. To, jak byl dříve poplatek stanovený, bylo politické rozhodnutí vedení města v čele s ODS. Záměrem bylo motivovovat nepřihlášené obyvatele města, aby si trvalé bydliště do města přihlašovali, což se ale minulo účinkem. I kvůli tomuto rozhodnutí město přicházelo každoročně o nemalé částky a odpadové hospodářství výrazně dotovalo. Město má vypracovaný strategický materiál tzv. Plán odpadové hospodářství, kde bylo jasné, že navyšování poplatku za odpady nastane. Je logické, že díky zákazu skládkování v roce 2030 se poplatek postupně navýší a město jej mělo informovaně navyšovat dlouhodobě a postupně, a ne takto skokově a hned o 100 %. Proto jsme podpořili na zastupitelstvu návrh na zvýšení poplatku jen na částku 700 Kč. Tento návrh zastupitelstvem neprošel. Pokud něco pro občany zdražíme, měli bychom hledat cesty, jak jim jinde ulevit, což se ale ani nyní neděje.

Místní koeficient daně z nemovitosti

Na zastupitelstvu se schválily dva významné body, které zasáhnout peněženky obyvatel města a které jsme nepodpořily. Prvním z nich je poplatek za odpad, druhým místní koeficient daně z nemovitosti. Chápeme záměr potřeby zvyšovat příjmy, to by se ale nemělo dít skokově, nepředvídatelně a v době, kdy mnohé domácnosti bojují s každou korunou. Stáváme se takto jedním z nejdražších měst. Zejména v případě místního koeficientu daně z nemovitosti se při případném schválení navýšení na celorepublikové úrovni razantně tato daň pro majitele nemovitostí (a v konečném důsledku i pro nájemníky) navýší. Proto jsme navrhovali se stanovením zvýšeného místního koeficientu počkat, jakmile bude k dispozici nová legislativa a bude se moci řádně dopočítat, co to pro občany bude znamenat. Při letošních vyšších než očekávaných příjmech města bychom si mohli dovolit nenavyšovat daně pro občany. To se však u vládnoucí koalice nesetkalo se souhlasem a občan tedy zaplatí více jak na odpadech, tak na dani z nemovitosti a my si myslíme, že město by se nemělo řídit jako firma, ale mělo by reflektovat i situaci jeho obyvatel.

Zároveň jsme požádali o vypracování základního datového přehledu ohledně toho, kolik nemovitostí či bytových jednotek má někoho přihlášeného k trvalému bydlišti a kolik nikoliv. Věříme, že na základě dat je následně možné začít se rozumně věnovat strategii k tomu, jak správně motivovat spoluobčany, kteří nemají v Hradišti trvalé bydliště, ale fakticky tu žijí k tomu, aby se staly plnohodnotnými obyvateli Hradiště. Jednoduše by se dalo dopočítat, jaký by byl pozitivní dopad nejen na poplatcích z odpadů, ale také z rozpočtového určení daní. A tak by se dalo také informovaně rozhodnout, kolik do tohoto pobídkového mechanismu dává smysl investovat.

Bytový dům na Rybníku

Otevřeli jsme také téma plánovaného Bytového domu Na Rybníku, kdy město před časem dostalo petici od občanů proti plánované výstavbě. Na Zastupitelstvu jsme podpořili nevyhodnocení budoucího převodu části pozemků pro tento záměr a dotázali se na aktuální situaci. Odpovědí nám bylo, že investor si nepočínal úplně šťastně, projekt městu řádně nepředstavil, informoval o souhlasu místních občanů, který však neexistoval a momentálně se bude záměr upravovat. Budeme situaci bedlivě sledovat a dle neformálních informací věříme, že proběhne i diskuze mezi investorem a místními obyvateli.

Fondy města pro podporu spolkového života občanů

Dalším bodem bylo schválení výše fondů, kterými město podporuje spolky v oblastech sportu, kultury, životního prostředí či mládeže a vzdělávání. V absolutní hodnotě se navýšily přibližně o 8%, což vzhledem k přibližně dvojnásobné inflaci a růstu cen znamená, že spolky v prvním pololetí příštího roky budou podpořeny zase o něco méně. Nadále zazněly přísliby, že pro druhou polovinu příštího roku by se tyto fondy mohly navýšit o 25% a že proběhne diskuze se zastupiteli. Nám nezbývá než doufat, že tyto přísliby vedení města dodrží, o fondech se společně pobavíme a nalezneme zdárné řešení.

Rozpočtová kázeň a neproběhlé investice

Nezapomenuli jsme se zeptat na průběh rozpočtu. Za první pololetí město vyčerpalo pouze 16, respektive 17% z investičních kategorií. Chápeme, že mnohé faktury se platí až ke konci roku a výdaje jsou tedy disproporčně navýšeny až ve druhé polovině roku. Ale i tak vedení města přiznalo, že plánovaný rozpočet zejména v investicích nedokáže do konce roku opětovně splnit. Budeme bedlivě sledovat vývoj závěrečného rozpočtu města a dovolíme si připomenout, že i když se může zdát, že město “ušetří” tím, že neproinvestuje dané částky, tak to není vizitkou dobrého hospodáře či managera.

Hřbitov Mařatice

Na základně podnětů od občanů jsme nejprve poděkovali za již probíhající budování rozšíření kolumbária a zároveň jsme předali dotazy i podněty ohledně hřbitova v Mařaticích. Zejména šlo o tyto základní body:

I. Stav vybavení správy hřbitova – jak interiéru, tak zejména přistupu do správy hřbitova, který vidíme jako nebezpěčný (uvolněné dlaždice, přístupnost).

II. Dostupnost správy hřbitova – kancelář má otevřeno pouze některé dny, lidé se musejí následně na hřbitov vracet, mnohdy se stává, že se dlouho čeká, jelikož se v jednu chvíli nahrne více lidí, protože není možnost zajít vzhledem k provozní době kdy jindy.

III. Rozšíření urnových míst – momentální kapacita je téměř vyčerpána a ptali jsme se o potvrzení, jak je na tom jejich rozšíření.

Vzhledem ke specifickým otázkám i tématu jsme se dohodli na písemné odpovědi a budeme vás o tomto informovat.

Akční plán implementace MHD

Na zastupitelstvu se také otevřelo téma nového MHD. Dle plánu mělo být přes prázdniny výběrové řízení na dopravce uzavřeno. Dle slov pana starosty je však nyní situace složitá a to zejména kvůli doplňujícím dotazům a specifikaci vhodný vozů, které by měly MHD sloužit. Vedení radnice tedy nemohlo přislíbit, že se vše stihne dle plánu. Novou koncepci MHD podporujeme a věříme, že se městu podaří vše dojednat tak, aby se splnil plán a od nového roku MHD sloužilo občanům lépe.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281