Report z 10. zastupitelstva: Posouvá se Hradiště dopředu nebo se táhne jako žvýkačka?

Navrhli jsme stáhnout bod aktualizace územního plánu

Kolem aktualizace územního plánu se na zastupitelstvu strhla velká diskuze. Dalo se to očekávat, jelikož pro jeho přijetí hlasovalo pouze 6 z 9 radních na Radě města. Proti záměrům změnit areál bývalé Otmy nebo ČSAD na prostory pro bydlení či komerční využití jsme nic neměli, bod sváru ale nastal u pozemku v centru města patřící Františkánům. Přišel i jejich zástupce pan Žižka, který prosil zastupitelstvo o neschválení navrhovaného řešení. A o co šlo? O to, že pozemek přilehlý ke klášteru má změnit využití na zeleň. V diskuzi proběhlo mnoho argumentů – o tom, že momentálně pracují na projektu, který by pozemek zvelebil v souladu s rázem a dřívějším využitím, o tom, že pozemek několikanásobně ztratí na hodnotě a nebude moci být řádně využit, o tom, že se o této změně řádně nediskutovalo při projednávání aktualizace územního plánu, o tom, že se jedná o nestandardní řešení, které nebylo na žádost majitele pozemku, což jindy vždy bývá. Nemohli jsme nic nedělat, dali jsme návrh na stažení daného bodu, aby se tento problematický bod vyřešil. Bohužel návrh neprošel a majitelé pozemku nenašli dostatečné zastání, byť jsme za ně bojovali a budeme pečlivě sledovat, co bude s daným, lukrativním pozemkem v budoucnosti!

Smart city aneb Hradiště hloupě

Věřte nebo ne, už dlouhá léta se tvoří koncepce a strategie tzv. Smart city v Uherském Hradišti. O jeho kvalitě a účelnosti by to rozhodně bylo na delší diskuzi. Nyní nám, jako zastupitelům, přišla žádost o prodloužení splnění termínu dokončení “Harmonizace strategických dokumentů projektu Hradiště chytře” a jeho organizačního a personálního zajištění. Že se něco nestihne podle plánu dokážeme pochopit, ale původní termín konec roku 2022 byl již několikrát posunut a nyní se znovu posouvá, tentokrát až do konce března 2025. Už ani nemůžeme moc říkat, že v pohledu Smart city Hradišti “ujíždí vlak”, ale že už ujel. Než se tato strategie přijme a dokončí, mnohá řešení už nebudou moderní a aktuální. Možná to jen ukazuje na to, že chytré město a chytrá řešení nejsou pro Hradišťské radní prioritou.

Spolky jsou na tom konečně jako před pár lety

Podařilo se konečně prosadit navýšení fondů, ze kterých rozpočet města pomáhá spolkům. Jedná se o dílčí úspěch, za který dlouhodobě bojujeme. Sice nedošlo k faktickému navýšení, ale pouze k dorovnání stavu před covidem vůči inflaci, i tak jsme za tento krok rádi. Spolky dělají Hradiště Hradištěm. Zároveň se navýšila hodnota dotací, které bude schvalovat zastupitelstvo z 50 000 kč na 250 000 kč, což nemusí být nutně špatně při zachování transparentnosti. A zde nastává kámen úrazu. Někteří radní nedokáží pochopit, co znamená slovo transparentnost. Snažili jsme se jej vysvětlit i v posledním Zpravodaji města, ale očividně ani tak k pochopení nedošlo. Transparentní v těchto dotačních programech znamená, že občané budou vidět, na základě jakého ohodnocení (ať již bodového, ústního či kombinací obojího) ten či onen spolek dostal právě takovou dotaci, kterou dostal. Jedná se přeci o veřejné finance.

Moravní most a Vinohradská

Chystá se rekonstrukce Moravního mostu mezi Rybárnami a zbytkem Hradiště. Požádali jsme o sdělení detailů, jelikož mnozí občané Hradiště a zejména Rybáren se rekonstrukce obávají a obrátili se na nás. Nedostali jsem sice všechny potřebné detaily včetně data zahájení rekonstrukce, ale alespoň ujištění, že všechny prvky rekonstrukce (zastávka, semafor) budou dělány společně, aby se uzávěra pouze na dva pruhy snížila na co nejmenší možnou dobu. Doprava bude probíhat kyvadlově. Požádali jsme vedení města zdali by v Rybárnách rozeslala občanům alespoň informace formou letáku, aby přesně věděli, co je čeká. Zdali se tak stane, je ve hvězdách.

Také jsme poukázali na petici za chodník na ulici Vinohradská. Bylo nám sděleno, že město se nemůže rozhodovat podle toho, co občané chtějí v petici, ale že danou situaci berou v potaz a tvoří budoucí možnou podobu či plán situace na Vinohradské, Příčných a Pod Zahrady.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281