Poslanecká sněmovna schválila zákon, který pomůže lidem s bydlením a vzděláváním

Praha, 14. června 2022 – Poslanecká sněmovna dnes schválila zákon Ministerstva pro místní rozvoj o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon umožní rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a vzdělávání.

„Zákon zrychlí povolování tzv. nezbytných staveb, což jsou primárně stavby pro bydlení, ubytování, vzdělání, zdravotnictví a sociální služby, které jsou potřebné ke zmírnění následků přílivu lidí z Ukrajiny. Jeho přijetí bylo nezbytné, protože se ukázalo, že zejména kapacita vzdělávacích zařízení bude na podzim nedostatečná. Zároveň je to další možnost pro obce, jak v tuto chvíli řešit problémy s ubytováním a v delším časovém horizontu také obohatit svůj bytový fond,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zákon také umožňuje prostřednictvím výjimek z územního plánu realizovat nezbytné stavby i na plochách, kde by to nebylo za normálních okolností možné – o výjimce rozhoduje rada obce nebo zastupitelstvo obce. Zákon dále stanoví mírnější technické požadavky na nezbytné stavby – např. požadavky na parkovací stání, a to tak, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost a zdraví a život osob a zvířat a ochrana životního prostředí.

Nezbytné stavby budou povolovány režimem společného souhlasu, což je režim stavebním úřadům dobře známý a stavebníky využívaný. Zákon tedy nezavádí ani nevytváří nový procesní režim nad rámec postupů dnes známých ve stavebním zákoně. Všechny nezbytné stavby budou realizovány jako stavby dočasné s dobou trvání tří let, poté musí být buď upraveny tak, aby splňovaly všechny požadavky právních předpisů a být tzv. rekolaudovány, tedy změněny na stavby trvalé, anebo musí být odstraněny.

Cílem zákona není ponechat v území stavby dočasné povahy nesplňující všechny technické požadavky jako jiné stavby, ale rychle a efektivně reagovat na nastalou situaci, která vytváří silnou potřebu budování staveb pro bydlení, vzdělávání a zdravotnictví.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281