Piráti a Starostové představují Vládní analytický útvar: Stát začnou na základě dat řídit skuteční odborníci místo populistických loutek

Praha, 23. září 2021 – Nejen nezvládnutá covidová epidemie, během které zbytečně zemřelo přes 30 tisíc lidí, ukázala, jak je důležité, aby se politici řídili daty a doporučením skutečných expertů. Právě proto chtějí Piráti a Starostové po volbách vytvořit Vládní analytický útvar (VAU), který obsadí špičkovými nezávislými odborníky. Ti budou zpracovávat analýzy důležitých problémů, které přesahují kompetence jednotlivých ministerstev. Cílem je, aby stát hospodařil mnohem efektivněji, připravoval kvalitní a srozumitelné zákony a hledal cesty, jak přizpůsobovat českou ekonomiku moderním trendům. V případě nenadálých krizí, jako je například právě epidemie covidu, by státním institucím pomáhal s rychlým rozhodováním.  

„Pokud by VAU existoval již nyní, nemohlo by se vládě stát, že bude vydávat protichůdná nebo dokonce nezákonná opatření. Vždyť soudy zrušily více než tři desítky covidových opatření této vlády. Ještě podstatnější je, že ignorování doporučení expertů a absence dat vedla ke zbytečnému rozjetí epidemie a také urychlení růstu inflace,” sdělil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, a dodal: „V zahraničí takové instituce fungují běžně a ukazuje se, že zefektivňují chod státu nebo mohou vylepšit příjmy rozpočtu. Příkladem může být britský GovLab, který řeší zejména digitalizaci a modernizaci státní správy, nebo Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Slovensku.”

Návrh počítá s angažováním 30 až 50 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jednalo by se tak o malý až střední útvar v současné struktuře Úřadu vlády. Náklady na zřízení a první rok provozu útvaru by neměly přesáhnout 70 mil. Kč. Zahraničních zkušeností ukazují, že by si útvar na sebe mohl začít “vydělávat“ již v prvním roce existence, což zástupci koalice vyvozují z příkladu Slovenska. Po svém založení se Útvar hodnoty za peniaze pustil do revizí výdajů veřejných rozpočtů. Pouze v oboru zdravotnictví identifikoval v roce 2017 možné úspory 363 mil. eur, z nichž 174 mil. eur se ministr zdravotnictví zavázal realizovat již v prvním roce po skončení analýzy. Útvar také zachránil značné veřejné prostředky, když upozornil na nehospodárnost PPP projektů na výstavbu nemocnice či dálnice.

„Chceme, aby vládní politici při přípravě legislativy vycházeli z faktů a aktuálních dat, která reflektují situaci v České republice. Je to v podstatě přímý opak politiky, jenž v posledních letech praktikuje současná vláda. Zvýšení efektivity veřejných politik skrze analytický útvar povede ke snižování státní byrokracie i k ukončení zbytečného rozhazování miliard z kapes daňových poplatníků. Rozhodování v moderním státě musí být postaveno na práci s daty, což se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí,“ uvedl Petr Gazdík, místopředseda STAN.

„Lidi už mají dost legislativních paskvilů. Příkladem jsou přehnané dotace na solární elektrárny, neekologické přimíchávání biopaliv nebo třeba nový trestní zákoník, který kvůli prodloužení trestů zaplnil 5 nových věznic a v důvodové zprávě k zákonu o tom nebylo ani písmeno. Jiné palčivé problémy jako je vylidňování center měst kvůli předělávání bytů na hotelové pokoje pro turisty pak vláda léta vůbec neřeší. Máme tu skvělé vědce a odborníky, kteří mají světový a evropský rozhled, nemuseli bychom vymýšlet kolo. Můžeme převzít věci, které se v jiných zemí osvědčily. Pokud budou Piráti a Starostové ve vládě, chceme pozvat k práci odborníky a nechat je pracovat na řešeních prioritních problémů a konzultovat s nimi novou legislativu,“ uzavřel Michálek.

Více o tom, jak by měl Útvar fungovat, si lze přečíst v našem volebním programu zde.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281