Návrh Změny č. 1 – Územního plánu Uherské Hradiště k veřejnému projednání

Chci informovat o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Uherské Hradiště a vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.1 Územního plánu Uherské Hradiště na trvale udržitelná rozvoj území a vyhodnocení vlivu návrhu Změny č.1 Územního plánu Uherské Hradiště na životní prostředí s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v úterý 7. listopadu 2023 v 15.00 hodin v coworkingovém centru HUB 123, Mariánské náměstí 123, Uherské Hradiště. Změna č. 1 Územního plánu Uherské Hradiště je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Bližší informace včetně všech návrhů najdete tady https://www.mesto-uh.cz/navrh-zmeny-c-1-uzemniho-planu-uherske-hradiste-k-verejnemu

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281