Naše tisková zpráva a odstoupení ze ZH

Tisková zpráva

Podrazy a pomluvy předsedy připravily Zdravé Hradiště o dva zastupitele.

Neustálé napadání zastupitelů Františka Elfmarka a Františka Prachmana ze strany vedení politického hnutí Zdravé Hradiště a zejména pak jeho předsedou Stanislavem Mikulou, šíření pomluv o údajném uplácení obou zastupitelů v e-mailové komunikaci, mezi obyvateli Uherského Hradiště a dokonce i v médiích a ryze tendenční jednání pana Mikuly a některých členů vedení v prosazování vlastních názorů bez ohledu na znění stanov ZH, vývoj povolební situace a potřebu členů diskutovat o možnostech a variantách povolebního uspořádání. Tak vypadala situace v posledních týdnech uvnitř „Zdravého Hradiště“. Předseda, zvyklý v minulosti kritizovat vše a za jakýchkoliv okolností, i nyní úzkostlivě lpěl na setrvání v opozičních zákopech i přesto, že stanovy ZH hovoří ve svém druhém článku zcela jinak:

Článek II. – Programové cíle – 7 „O“

Cílem politického hnutí Zdravé Hradiště je zaujmout v komunální politice v Uherském Hradišti přední místo a prosadit plnění svého programu, který bude vždy aktualizován před novým volebním obdobím…,

Právě to, a bezpočet dalších destruktivních činů Stanislava Mikuly a jeho věrných, dovedlo oba zvolené zastupitele, Františka Elfmarka a Františka Prachmana, stejně jako jejich tři předchůdce, k rozhodnutí ukončit své členství v tomto politickém hnutí. K podobnému kroku se chystají také další dva členové hnutí, kteří zde setrvávali podobně jako oba zastupitelé pouze z důvodu očekávání zlepšení situace. V atmosféře neustálého nátlaku, pomlouvání a chorobné neochoty k jakémukoliv konstruktivnímu postupu však nelze zodpovědně pracovat. Z toho důvodu zvolili výše uvedení zastupitelé tuto nejzazší možnost a po zbytek volebního období budou vykonávat svůj mandát jako nezávislí.

Své členství ukončili oba zastupitelé písemnou formou a to ke dni 13. 11. 2014.

Přes uvedené skutečnosti budou oba zastupitelé i nadále hájit programové priority s nimiž do voleb vstupovali a budou aktivně prosazovat kroky, které budou ve prospěch města a jeho občanů.

Ve svém konání mají plnou podporu volebního partnera, Strany Svobodných občanů i některých dalších členů ZH a to jak současných, tak již bývalých.

Zastupitelé města Uherské Hradiště F. Elfmark a F. Prachman

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281