Náš program pro životní prostředí – 6. díl

Naše společnost produkuje čím dál tím více odpadů.  Využitelné materiály často končí na skládce nebo ve spalovně místo toho, aby byly recyklovány. ♻️ Odpad se bohužel hromadí i v přírodě.
Problém máme u nás zejména s PLASTY a BIOODPADEM.
  • Bioodpad tvoří velkou část směsného odpadu a putuje na skládku, což je škoda, neboť by mohl být zkompostován nebo využit v bioplynových stanicích.
  • Plasty sice umíme docela dobře třídit, ale kvůli nedostatku zpracovatelských kapacit a nedostatečnému odbytu recyklátu a recyklovaných výrobků 55 – 75 % vytříděných plastů není recyklováno. Jednorázové plastové výrobky a obaly bohužel nejsou v mnoha případech ani vytříděny a končí v přírodě, kde se pomalu rozpadají na mikroplasty a působí problémy živočichům.

CHCEME TO ZMĚNIT❗️ Chceme s odpadem zacházet jako se surovinou a prosazovat způsoby, jak vzniku odpadu předcházet. Již při designu výrobků je potřeba se zamyslet nad tím, kde a jak výrobek skončí, až doslouží.

Máme řadu návrhů, jak toho dosáhnout, například:
  1. Rozlišovat výrobky na základě analýzy dopadu jejich životního cyklu na životní prostředí.
  2. Daňově zvýhodnit výrobky z recyklátu a naopak znevýhodnit vybrané výrobky z primárních surovin.
  3. Zapracovat využití recyklovaných materiálů do technických norem.
  4. Dotačně podpořit výstavbu dotřiďovacích linek a recyklačních zařízení.
  5. Podpořit domácí a komunitní kompostování, odbyt kompostu a jeho aplikaci na zemědělskou půdu.
V této oblasti nejsme žádní nováčci. Já i další kolegové se odpadem zabýváme dlouhodobě. Uspořádali jsme ve sněmovně několik seminářů a kulatých stolů k odpadovým tématům, podali řadu pozměňovacích návrhů k zákonům oběhového balíčku, prosadili jsme snížení sazby DPH u služby zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití a u druhotných surovin, naši radní zintenzivňují a podporují třídění komunálních odpadů

Pro mě samotného se odpadové hospodářství stalo hlavním tématem mého působení ve sněmovně a stále se v něm snažím vzdělávat, dívat se na věc různými pohledy a diskutovat s odborníky.

Více o našem plánu na přechod k oběhovému hospodářství najdete zde: https://www.piratiastarostove.cz/…/snizeni-mnozstvi…/
Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281