Již více než 250 tisíc českých občanů žádá poslaneckou sněmovnu o zavedení centralizovaného systému vratných záloh na PET lahve a plechovky v České republice.

Zavedení zálohového systému by bylo krokem k nastartování oběhové hospodářství s PET materiálem a recyklace „z lahve do lahve“. Díky tomu by se do oběhu dostávalo mnohem méně nového PET materiálu. Zálohy by také vedly k zásadnímu omezení pohozených nápojových obalů v přírodě či podél cest, říká zástupce petentů z iniciativy Zálohujme.cz

Petice apeluje na změnu zákona č. 477/2001 Sb. (zákon o obalech a o změně některých zákonů)., který nedostatečně reflektuje potřebu zavedení systému vratných záloh na plastové a hliníkové nápojové obaly od balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů. 

Tato problematika se mě velice dotýká, neboť jsem i já tuto iniciativu podpořil. Pokud obhájím svůj mandát ve Sněmovně, rád bych se tématu zálohování dále věnoval. Sám jsem v loňském roce podával pozměňovací návrh k novele zákona o obalech, který měl zálohování umožnit na dobrovolné bázi. Návrh myslel i na to, aby například nedocházelo k diskriminaci malých prodejen, což je jedna z často zaznívajících obav. Bohužel tento můj návrh, který měl být jakýmsi testem, umožňujícím zhodnotit, zda o tuto možnost bude zájem, a mohlo z něj vyplynout, jestli je potřeba zavést zálohy povinně a jakou formou, nebyl přijat.

V příští Sněmovně se bude řešit implementace evropské směrnice o jednorázových plastech, jejíž součástí je i povinný obsah recyklátu v nápojových lahvích. Jednou z cest, které se pro splnění tohoto cíle nabízí, je právě zálohování.

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281