INTERPELACE: Na ministra vnitra ČR Jana Hamáčka ve věci vyšetřování neoprávněného nakládání s volně žijícími chráněnými druhy živočichů

Dnes jsem odeslal písemnou interpelaci panu ministru Hamáčkovi ve věci vyšetřování neoprávněného nakládání s volně žijícími chráněnými druhy živočichů.

V minulých týdnech došlo k medializaci dvou velkých kauz pytláctví zvláště chráněných druhů živočichů.
U členů organizované skupiny lovců, pytláků a překupníků bylo nalezeno a zabaveno více než 200 preparátů zvláště chráněných živočichů, včetně ikonických a kriticky ohrožených druhů. Proti několika osobám již bylo vzneseno obvinění.

Ačkoli je toto množství preparátů alarmující, odborníci upozorňují na to, že se jedná pouze o zlomek ze skutečného celkového počtu upytlačených chráněných živočichů. Většina případů totiž nikdy nedojde do fáze, kdy by se dalo vznést obvinění,  obrovské množství případů nikdo neeviduje, nevyšetřuje a nezajímá se o ně. Díky velkoplošnému monitoringu však například víme, že každoročně zmizí až třetina jedinců šumavské populace rysa ostrovida, což je z velké části přičítáno právě nelegálnímu odlovu. 

Pokud dojde k nahlášení podezření na pytláctví (např. nález těla chráněného živočicha), na místo obvykle přijíždí místně příslušný člen Policie, který s podobnými případy nemá zkušenost a neví, jak postupovat. 
V horším případě má dokonce vazby na osoby, které mohou být z pytláctví podezřelé nebo přes ně unikají informace z vyšetřování. Chybí zde odbornost a vůle k vyšetřování. 

K tomu, aby se zvýšil podíl odhalených a vyřešených případů nelegálního nakládání s volně žijícími chráněnými živočichy, a viníci byli spravedlivě potrestáni, je potřeba, aby vyšetřování bylo vedeno kompetentními osobami, které vědí jak postupovat – jak již při prvotním ohledání na místě, tak později v průběhu vyšetřování případu. Odborníci proto navrhují vznik specializované policejní jednotky, která by se zabývala pytláctvím. 

 

Chtěl bych proto požádat pana ministra Hamáčka, aby zodpověděl následující otázky, a to je ještě před koncem funkčního období:

 

  • Jaký je Váš postoj ke vzniku specializované policejní jednotky, která by se zabývala vyšetřováním, ale i prevencí (infiltrace do vytipovaných skupin a uzavřených komunit, kontroly uživatelů honiteb, apod.) neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími druhy živočichů? Plánujete navrhnout zřízení takové jednotky?
  • Máte nějaké jiné návrhy, jak přispět ke snížení míry pytláctví a zvýšení podílu jeho objasněných případů?

 

 

 

 

Hledat v článcích
Rychlozprávy
Sdílejte

O mně

Kreativec a podnikatel v oblasti webdesignu a reklamy. Zastupitel města Uherské Hradiště. Předseda místního sdružení Pirátů Uherské Hradiště. Podporovatel recyklace a renovací věcí.

Telefon

+420 604 171 281